Лівинецька сільська територіальна громада
Чернівецька область, Дністровський район

З якими фінансовими показниками закінчили 2020 рік об’єднані громади - рейтинг

Дата: 06.03.2021 08:28
Кількість переглядів: 755

Фото без описуУ 2020 році завершено формування нового адміністративно-територіального устрою. У державному бюджеті на 2021 рік прямі міжбюджетні відносини встановлено з 1438 громадами. Щоб аналізувати ефективність функціонування громад та рівень їх забезпеченості ресурсами для виконання повноважень місцевого самоврядування необхідно здійснювати систематичний моніторинг фінансово-бюджетних показників їхньої діяльності.

За підсумками 2020 року експерти провели чергову оцінку окремих показників фінансової (бюджетної) діяльності громад, які об’єдналися на добровільній основі протягом 205-2019 років.

 

За 2020 рік оцінювання проводили за 8-ма індикаторами:

 1. доходи загального фонду на 1-го мешканця (співвідношення обсягу надходжень доходів загального фонду без трансфертів до кількості мешканців відповідної ОТГ);
 2. видатки загального фонду на 1-го мешканця (співвідношення обсягу видатків загального фонду до кількості мешканців відповідної ОТГ);
 3. видатки на утримання апарату управління у розрахунку на 1-го мешканця (співвідношення обсягу видатків на утримання апарату управління, проведених за рахунок коштів загального фонду до кількості мешканців відповідної ОТГ);
 4. капітальні видатки на 1-го мешканця (співвідношення обсягу капітальних видатків бюджету громади до кількості мешканців відповідної ОТГ);
 5. рівень дотаційності бюджетів (співвідношення обсягу базової чи реверсної дотації до загальної суми доходів загального фонду бюджету ОТГ з дотаціями, але без урахування субвенцій з державного бюджету);
 6. співвідношення видатків на утримання апарату управління із фінансовими ресурсами ОТГ (співвідношення видатків на утримання апарату управління органів місцевого самоврядування із сумою доходів загального фонду без урахування трансфертів з державного бюджету, у відсотках);
 7. питома вага заробітної плати у видатках загального фонду бюджету ОТГ (відсоткова частка проведених із загального фонду бюджету видатків на заробітну плату з нарахуваннями до обсягу видатків загального фонду бюджету без урахування трансфертів, перерахованих з бюджету ОТГ до інших бюджетів);
 8. питома вага капітальних видатків у загальному обсязі видатків (частка капітальних видатків у сумарному обсязі видатків загального та спеціального фонду відповідного бюджету ОТГ).

Як і раніше, для проведення аналізу 806 ОТГ згруповані за критерієм чисельності населення. Крім цього, для більш коректного порівняння міста обласного значення, у яких відбулася процедура об’єднання чи приєднання згідно Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», виділені в окрему групу:

 • Група 1 – ОТГ з чисельністю населення понад 15 тис. жителів;
 • Група 2 – ОТГ з чисельністю населення від 10 до 15 тис. жителів;
 • Група 3 – ОТГ з чисельністю населення від 5 до 10 тис. жителів;
 • Група 4 – ОТГ з чисельністю населення менше 5 тис. жителів;
 • Група 5 – ОТГ-міста обласного значення.

 

Таблиця 1.

Групи

Критерії групування

Кількість ОТГ

Загальна чисельність населення в групі ОТГ, тис. осіб

% від всього населення ОТГ

Група 1

Населення понад 15 тис. осіб

110

2 368,5

22,8%

Група 2

Населення  від 10 до 15 тис. осіб

134

1 629,7

15,7%

Група 3

Населення від 5 до 10 тис. осіб

277

1 944,7

18,7%

Група 4

Населення до 5 тис. осіб

308

 1 051,3

10,2%

Група 5

ОТГ- міста обласного значення

43

  3 391,0

32,6%

Разом

872

10 385,2

100,0%

 

Виходячи із наведених вище показників та критеріїв групування ОТГ, були здійснені розрахунки показників місцевих бюджетів по 872 ОТГ за 2020 рік:

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Показник 1. Доходи загального фонду на 1-го мешканця розраховано як співвідношення обсягу надходжень доходів загального фонду без урахування трансфертів до кількості мешканців відповідної ОТГ. Тобто, у розрахунок включено лише доходи загального фонду, які мобілізуються до бюджету на відповідній території. Цей показник характеризує фінансовий потенціал ОТГ, спроможність забезпечувати громаду за рахунок ресурсів, які генеруються на її території.

За підсумками 2020 року, до бюджетів 872 ОТГ надійшло 54,0 млрд гривень. Із розрахунку на одного мешканця по всіх ОТГ дохід в середньому становить 5 200,6 грн.

Із 872 ОТГ по 274 громадах (31,4% від загальної кількості) показник доходів на одного мешканця перевищує середній показник по всіх ОТГ.

 

Таблиця 2.

Групи

Критерії групування

Кількі-сть ОТГ в групі

Кількість ОТГ, в яких показник доходів на 1 мешканця є БІЛЬШИМ за середній показник по всіх ОТГ (5200,6 грн)

Середня сума власних доходів, отримана 1 ОТГ відповідної групи, грн

Середній показник доходів на 1 мешканця у відповідній групі ОТГ, грн

Найвищий показник доходів на 1 мешканця, грн

Найнижчий показник доходів на 1 мешканця, грн

Різниця між найви-щим і найни-жчим показ-ником

Група 1

Населення понад 15 тис. осіб

110

29

95,9 млн

4 453,7

25 163,0

1 129,3

22,3 рази

Група 2

Населення  від 10 до 15 тис. осіб

134

40

55,9 млн

4 600,1

16 381,5

954,7

17,2 рази

Група 3

Населення від 5 до 10 тис. осіб

277

77

32,8 млн

4 669,3

34 249,4

833,9

41,1 рази

Група 4

Населення до 5 тис. осіб

308

110

16,7 млн

4 888,4

40 482,3

1009,7

40,1 разів

Група 5

ОТГ- міста обласного значення

43

23

505,7 млн

6 412,6

11 707,9

3 004,7

3,9 рази

 

Найбільша різниця між екстремальними показниками доходів (тобто найбільшим і найменшим значеннями) в ОТГ з населенням 5-10 тис. та менше 5 тис. осіб.

 

Показник 2. Видатки загального фонду на 1-го мешканця розраховано як співвідношення обсягу видатків загального фонду до кількості мешканців відповідної ОТГ.

За підсумками 2020 року із загального фонду бюджетів ОТГ було проведено видатків на суму 72,6 млрд гривень. Середній обсяг видатків по всіх 872 ОТГ із розрахунку на одного мешканця склав 6 986,9 грн.

Із 872 ОТГ по 353 громадах (40,5% від загальної кількості) показник видатків на одного мешканця перевищує середній показник по всіх ОТГ.

 

Таблиця 3.

Групи

Критерії групування

Кількі-сть ОТГ в групі

Середня сума видатків, проведених з бюджету ОТГ відповідної групи, грн

Кількість ОТГ, в яких показник видатків на 1 мешканця є БІЛЬШИМ за середній показник по всіх ОТГ (6986,9 грн)

Середній показник видатків на 1 мешканця у відповідній групі ОТГ, грн

Найвищий показник видатків на 1 мешканця, грн

Найнижчий показник видатків на 1 мешканця, грн

Різниця між найви-щим і найни-жчим показ-ником

Група 1

Населення понад 15 тис. осіб

110

142,7 млн

34

6 627,7

22 296,0

1 931,3

11,5 рази

Група 2

Населення  від 10 до 15 тис. осіб

134

83,0 млн

50

6 826,9

15 084,4

3 784,5

4,0 рази

Група 3

Населення від 5 до 10 тис. осіб

277

48,4 млн

98

6 894,4

21 544,3

2 942,6

7,3 рази

Група 4

Населення до 5 тис. осіб

308

24,2 млн

150

7 101,8

29 462,5

1 313,7

22,4 разів

Група 5

ОТГ- міста обласного значення

43

578,2 млн

21

7 332,2  

11 884,4

4 499,7

2,6 рази

 

Найбільша різниця між екстремальними показниками доходів в ОТГ з населенням менше 5 тис. осіб.


Показник 3. Видатки на утримання апарату управління у розрахунку на 1-го мешканця визначено як співвідношення обсягу видатків на утримання апарату управління, проведених за рахунок коштів загального фонду, до кількості мешканців відповідної ОТГ. Тобто, показник вказує на те, якою є «вартість» одного працівника управлінського апарату ОТГ для кожного жителя громади (у річному вимірі).

В середньому, по всіх 872 ОТГ, середній рівень видатків на утримання апарату управління у розрахунку на 1-го мешканця становить 1 014,4 гривень. Із 872 ОТГ по 548 громадах (62,8% від загальної кількості) показник видатків на одного мешканця перевищує середній показник по всіх ОТГ.

Зазначений показник дає змогу порівняти управлінські витрати на 1-го мешканця в ідентичних за чисельністю населення ОТГ.

Середній показник видатків на утримання апарату управління у розрахунку на 1-го мешканця становить:

 • по Групі 1 (більше 15 тис. осіб) – 868,2 грн (max – 2 771,8 грн, min – 470,8 грн),
 • по Групі 2 (від 10 до 15 тис. осіб) – 1 069,3 грн (max – 2 456,2 грн, min – 435,0 грн),
 • по Групі 3 (від 5 до 10 тис. осіб) – 1 193,9 грн (max – 3 700,2 грн, min – 435,8 грн),
 • по Групі 4 (до 5 тис. осіб) – 1 572,6 грн (max – 5 525,6 грн, min – 418,3 грн),
 • по Групі 5 (ОТГ- МОЗ) – 814,0 грн (max – 1 787,5 грн, min – 551,1 грн).

 

Показник 4. Капітальні видатки на 1-го мешканця визначено як співвідношення обсягу капітальних видатків бюджету до кількості мешканців відповідної ОТГ.

За підсумками 2020 року, із бюджетів 872 ОТГ було проведено капітальних видатків на суму 12,9 млрд гривень. Середній обсяг видатків по всіх ОТГ із розрахунку на одного мешканця склав 1 244,5 грн.

Середній показник капітальних видатків у розрахунку на 1-го мешканця становить:

 • по Групі 1 (більше 15 тис. осіб) – 937,4 грн (max – 4 650,3 грн, min – 112,1 грн),
 • по Групі 2 (від 10 до 15 тис. осіб) – 1 187,1 грн (max – 11 142,0 грн, min – 40,2 грн),
 • по Групі 3 (від 5 до 10 тис. осіб) – 1 129,5 грн (max – 9 885,8 грн, min – 36,5 грн),
 • по Групі 4 (до 5 тис. осіб) – 1 098,4 грн (max – 10 773,5 грн, min – 0,0 грн),
 • по Групі 5 (ОТГ- МОЗ) – 1 597,7  грн (max – 3 981,3 грн min – 41,7 грн).

 

Показник 5. Рівень дотаційності бюджетів (питома вага базової/реверсної дотації у доходах загального фонду) розраховано як співвідношення обсягу базової чи реверсної дотації до загальної суми доходів загального фонду бюджету ОТГ з дотаціями, але без урахування субвенцій з державного бюджету

Дотаційність бюджетів розраховано наступним чином:

 • для ОТГ, які отримують базову дотацію – як співвідношення базової дотації до суми доходів загального фонду з урахуванням базової дотації;
 • для ОТГ, які перераховують реверсну дотацію – як співвідношення реверсної дотації до суми доходів загального фонду.

Найменш залежними від дотаційних ресурсів з державного бюджету є громади - міста обласного значення з Групи 5, в яких із 43 ОТГ найвищий рівень дотаційності становить 22,0%.

У Групі 1 найвищий рівень дотаційності становить 54,4%.

Серед ОТГ Групи 2 – по 7 громадах показник дотаційності перевищує 50% (або 5,2% від загальної кількості громад у групі), найвище значення становить 61,5%.

У Групі 3 по 13 громадах показник дотаційності перевищує 50% (або 4,7% від загальної кількості громад у групі), найвище значення становить 64,0%.

У Групі 4 лише у 3 громадах показник дотаційності перевищує 50% (або 1,0% від загальної кількості громад у групі), найвище значення становить 60,6%.

 

Показник 6. Співвідношення видатків на утримання апарату управління із фінансовими ресурсами ОТГ визначено як співвідношення видатків на утримання апарату управління органів місцевого самоврядування із сумою доходів загального фонду (без врахування всіх видів трансфертів з державного бюджету).

В середньому, по всіх 872 ОТГ, середній рівень видатків на утримання апарату управління становить 19,5%.

Середній показник видатків на утримання апарату управління у розрізі Груп становить:

 • у Групі 1 (населення більше 15 тис. осіб) – 19,5%;
 • у Групі 2 (населення від 10 до 15 тис. осіб) – 23,2%;
 • у Групі 3 (населення від 5 до 10 тис. осіб) – 25,6%;
 • у Групі 4 (населення до 5 тис. осіб) – 32,2%;
 • у Групі 5 (ОТГ-міста обласного значення) – 12,7%.

Тобто, прослідковується тенденція стосовно того, що частка видатків на управління є вищою в ОТГ з меншою чисельністю населення.

Серед ОТГ Групи 1 налічується 57 ОТГ (51,8% від загальної кількості ОТГ в групі), у яких видатки на управління перевищують 20% від обсягу фінансових ресурсів. Найбільша частка управлінських видатків становить 61,2%, а найменша – 10,9%.

Серед ОТГ Групи 2 у 105 громадах показник видатків на управління перевищує 20% (78,4% від загальної кількості ОТГ в групі), у тому числі по 7 ОТГ показник становить понад 50%. Найбільша частка управлінських видатків становить 94,3%, а найменша – 10,3%.

У Групі 3 по 243 громадах видатки на управління перевищують 20% від обсягу фінансових ресурсів (87,7% від загальної кількості ОТГ в групі), у тому числі по 22 ОТГ показник становить понад 50%. Найбільша частка управлінських видатків становить 96,9%, а найменша – 6,9%.

У Групі 4 кількість ОТГ, у яких видатки на управління перевищують 20% обсягу фінансових ресурсів, становить 292 (94,8% від загальної кількості ОТГ в групі), у тому числі по 41 ОТГ показник становить понад 50%. Найбільша частка управлінських видатків становить 93,7%, а найменша – 12,1%.

У Групі 5 кількість ОТГ - міст обласного значення, у яких видатки на управління перевищують 20% обсягу власних доходів, становить 14 (32,6% від загальної кількості ОТГ в групі). Найбільша частка управлінських видатків становить 36,1%, а найменша – 7,6%.

 

Показник 7. Питома вага заробітної плати у видатках загального фонду визначено як відсоткова частка проведених із загального фонду бюджету видатків на заробітну плату з нарахуваннями до обсягу видатків загального фонду бюджету без урахування трансфертів, перерахованих з бюджету ОТГ до інших бюджетів. Тобто, при розрахунку використано дані щодо обсягів видатків спрямованих на заробітну плату з нарахуваннями (по всіх галузях), а також обсяг видатків загального фонду бюджету без урахування коштів, перерахованих до інших бюджетів у вигляді трансфертів, оскільки ці кошти не були спрямовані на проведення видатків на території відповідної ОТГ, а були використані на утримання установ чи фінансування заходів іншої громади (тієї, яка отримала такі кошти).

За підсумками 2020 року, із загального фонду бюджетів 872 ОТГ було проведено видатків на фінансування заробітної плати з нарахуваннями на суму 50,9 млрд грн, що становить 70,1% від обсягу видатків загального фонду бюджетів ОТГ.

Середній показник питомої ваги заробітної плати у видатках загального фонду становить:

 • по Групі 1 (більше 15 тис. осіб) – 76,0% (max – 88,4%, min – 52,0%),
 • по Групі 2 (від 10 до 15 тис. осіб) – 75,3% (max – 90,3%, min – 46,1%),
 • по Групі 3 (від 5 до 10 тис. осіб) – 75,1% (max – 95,0%, min – 39,1%),
 • по Групі 4 (до 5 тис. осіб) – 77,8% (max – 92,9%, min – 38,8%),
 • по Групі 5 (ОТГ- МОЗ) – 58,9% (max – 83,3%, min – 43,1%).

 

Показник 8. Питома вага капітальних видатків у загальному обсязі видатків визначено як співвідношення капітальних видатків до сумарного обсягу видатків загального та спеціального фонду відповідного бюджету відповідної ОТГ. Обсяги капітальних видатків відображають спроможність ОТГ забезпечувати соціально-економічний розвиток, можливості для реалізації проектів інфраструктурного розвитку, створення матеріальних активів або отримання відповідного соціального ефекту.

В середньому, по всіх 872 ОТГ, середній рівень капітальних видатків становить 14,9%.

Середній показник питомої ваги капітальних видатків у загальному обсязі видатків становить:

 • по Групі 1 (більше 15 тис. осіб) – 12,2% (max – 42,2%, min – 1,6%),
 • по Групі 2 (від 10 до 15 тис. осіб) – 14,6% (max – 58,7%, min – 0,7%),
 • по Групі 3 (від 5 до 10 тис. осіб) – 13,9% (max – 54,6%, min – 0,6%),
 • по Групі 4 (до 5 тис. осіб) – 13,2% (max – 61,5%, min – 0,0%),
 • по Групі 5 (ОТГ- МОЗ) – 17,5% (max – 32,2%, min – 0,7%).

Проведений аналіз свідчить про стійку тенденцію щодо диференціації у ресурсному забезпеченні громад, що відповідним чином може впливати на якість та обсяги публічних послуг, які отримують громадяни на різних територіях. У даному випадку, головним завданням державної економічної та соціальної політики повинно бути сприяння у підвищенні фінансового потенціалу територій, які цього потребують, та максимально можливе вирівнювання міжрегіональних фінансових диспропорцій для забезпечення громадян належним рівнем публічних послуг незалежно від місця їхнього проживання.

Перейти на джерело »


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь