Лівинецька сільська територіальна громада
Чернівецька область, Дністровський район

Як отримати субсидію?

Житлова субсидія

Житлова субсидія є безповоротною адресною державною соціальною допомогою мешканцям домогосподарств, які проживають у житлових приміщеннях (будинках) і не можуть самотужки платити за житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на управління багатоквартирним будинком.

Право на отримання житлової субсидії мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України (далі – громадяни), що проживають у житлових приміщеннях (будинках).

Житлова субсидія призначається одному з членів домогосподарства, які зареєстровані та фактично проживають у житловому приміщенні (будинку).

Для отримання державної допомоги в сплаті житлово-комунальних послуг необхідно надати наступні документи:

 • заяву про призначення та надання житлової субсидії в грошовій формі за формою (Зразок);
 • декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за формою (Зразок);
 • довідки про доходи – в разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в Державній податковій службі, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом структурного підрозділу з питань соціального захисту населення в порядку, встановленому Положенням (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF#Text). У разі неможливості підтвердити такі доходи довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;
 • копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (у разі наявності);
 • договір наймання (оренди) житла (в разі наявності);
 • документи, що підтверджують фактичне непроживання особи за адресою.

Заява та декларація можуть бути надіслані поштою або в електронній формі (https://www.kmu.gov.ua/service/subsidiya) з використанням засобів телекомунікаційних систем, зокрема з використанням електронного цифрового підпису, за місцем реєстрації заявника (орендарі – за місцем проживання). В разі отримання надісланих із використанням засобів телекомунікаційних систем заяви та декларації, в яких відсутній електронний цифровий підпис громадянина, субсидія розраховується лише після підпису зазначених документів у місячний термін.

У разі непідписання заяви та декларації в зазначений строк подаються нові заява та декларація.

 Житлова субсидія призначається одному з членів домогосподарства які:

 • зареєстровані в житловому приміщенні (будинку);
 • не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому на підставі договору наймання (оренди) житла, або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, в разі, коли їм нараховується плата за житлово-комунальні послуги;
 • не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому без укладеного договору наймання (оренди) житла, в разі, коли вони є внутрішньо переміщеними особами.

У вищезазначеному випадку склад домогосподарства декларується заявником під час звернення за призначенням житлової субсидії з додаванням до заяви відповідних документів, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства.

Житлова субсидія не може призначатися одночасно за зареєстрованим місцем проживання особи та за місцем її фактичного проживання.

Субсидія не призначається, якщо:

 • загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. м для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. м для індивідуальних будинків (крім житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей, сімей, у яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє і більше дітей, із урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування);
 • будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства має у власності:
 • транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з року випуску якого минуло менше 5 років (крім мопеда і причепа);
 • більше ніж один транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

При цьому не враховуються транспортні засоби, одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, в тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля, а також транспортні засоби, придбані батьками – вихователями дитячих будинків сімейного типу.

Наявність (відсутність) у власності зазначених осіб транспортних засобів зазначається у декларації.

 • У складі домогосподарства або в складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в цьому періоді:
 • за інформацією ДПС, Пенсійного фонду України, у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії;
 • нарахований середньомісячний сукупний дохід менше ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії;
 • ними або за них не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом 3 місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім військовослужбовців, а також осіб, стосовно яких наявна заборгованість роботодавця зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, або осіб, які відповідно до законодавства звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування);
 • такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів. До 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування, навчання або догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку за кордоном, що підтверджується відповідними документами;
 • будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив покупку на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тис. гривень:
 • купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), іншого нерухомого майна, транспортного засобу (механізму), цінних паперів та інших фінансових інструментів, віртуальних активів (у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив (разово) будь-які роботи або послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла (в тому числі понаднормової площі житла);
 • платіж (платежі), що випливає з правочинів, за якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та/або транспортні засоби (механізми) (крім об’єктів спадщини та дарування);
 • внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації;
 • благодійну діяльність (виключно у вигляді сплати коштів);
 • надання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, позики;
 • структурним підрозділом із питань соціального захисту населення отримано інформацію про наявність простроченої понад 3 місяці (на дату надання такої інформації) заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії;
 • громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або не сплачує суми до повернення, визначені відповідним структурним підрозділом із питань соціального захисту населення;
 • у складі домогосподарства або в складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад 3 місяці (крім осіб, які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря, осіб, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), осіб, до яких застосовуються запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою);
 • будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства має у власності більше ніж одне житлове приміщення (квартиру, будинок), крім житла, яке належить на правах спільної сумісної або часткової власності, розташованого в сільській місцевості, на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополь, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та в населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, або житла, не придатного для проживання, що підтверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири);
 • будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства на 1-е число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти в сумі, що перевищує 100 тис. гривень, про що зазначається в декларації;
 • будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив операції з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. гривень.

Житлова субсидія не призначається, якщо неповнолітні діти (крім студентів денної форми навчання, місце проживання яких зареєстроване в гуртожитках), маючи батьків, зареєстровані в житловому приміщенні (будинку) самі.

Які доходи враховуються 

 • заробітна плата в розмірі, що залишається після сплати податку на доходи фізичних осіб;
 • грошове забезпечення військовослужбовців;
 • пенсія, щомісячне довічне грошове утримання суддів у відставці;
 • стипендія, в тому числі з сумою її індексації (крім соціальної стипендії, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам із їх числа);
 • соціальні виплати, які призначаються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення, в тому числі пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;
 • допомога по безробіттю, інші страхові витрати, які призначаються фондами соціального страхування;
 • грошові перекази, отримані з-за кордону;
 • інші доходи, відомості про які отримано від ДПС і пенсійного фонду України, а також доходи, які задекларовано особою.

Під час призначення житлової субсидії враховуються такі доходи

Для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід, обчислений у таких розмірах мінімальної заробітної плати, встановленої станом на кінець періоду, за який враховуються доходи:

 • однієї мінімальної заробітної плати – для платників єдиного податку 1-ї групи;
 • двох мінімальних заробітних плат – для платників єдиного податку 2-ї групи;
 • трьох мінімальних заробітних плат – для платників єдиного податку 3-ї групи.

При цьому не враховується дохід, отриманий самозайнятою особою, та дохід від провадження підприємницької діяльності, інформацію про які подано ДФС на запит структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. Система оподаткування та група платника єдиного податку для спрощеної системи оподаткування визначається на початок місяця, з якого призначається житлова субсидія.

У разі коли на час звернення за призначенням житлової субсидії особа є непрацюючим пенсіонером, який декларує відсутність в останньому місяці періоду, за який враховуються доходи, інших доходів, крім пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається житлова субсидія.

До сукупного доходу домогосподарства не враховуються:

 • суми сплачених особою аліментів (за умови документального підтвердження фактичної сплати);
 • суми отриманих аліментів;
 • спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб;
 • оплата праці членів виборчих комісій, а також осіб, яких залучають до роботи в цих комісіях, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів;
 • допомога громадських та благодійних організацій;
 • допомога на поховання;
 • матеріальна допомога дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, а також сім’ям, у яких проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, яка виплачується за рахунок коштів місцевих бюджетів;
 • допомога, компенсація, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, є разовою та отримана протягом одного календарного року;
 • вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, технічних та інших засобів реабілітації, в тому числі грошова компенсація вартості самостійно придбаних технічних засобів реабілітації, вартість отриманих дитячих новорічних подарунків;
 • суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, завданої здоров’ю працівника під час виконання ним своїх трудових обов’язків;
 • разова натуральна допомога «пакунок малюка»;
 • допомога, отримана в межах реалізації соціальної благодійної програми з відновлення добробуту мешканців і розвитку територіальних громад Донецької та Луганської областей.
 • частина допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється разово;
 • частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється разово;
 • разова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;
 • державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
 • щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;
 • разова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.

До середньомісячного доходу осіб, які беруть (брали) безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції (операції об’єднаних сил), та/або до середньомісячного доходу членів їх сімей не враховуються:

 • отримані ними в період безпосередньої участі в проведенні антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) грошове забезпечення та інші виплати та види соціальної допомоги, що здійснюються працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям та працівникам Збройних сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, МВС, Національної поліції, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, іншим працівникам утворених відповідно до закону військових формувань;
 • отримана ними в період та/або після безпосередньої участі в проведенні антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) благодійна допомога незалежно від розміру та джерела походження.

Періоди врахування доходів

Для розрахунку житлової субсидії середньомісячний сукупний дохід осіб враховується:

 • за III-IV квартали попереднього календарного року – в разі, коли житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону;
 • за I-II квартали поточного календарного року – в разі, коли житлова субсидія призначається з початку опалювального сезону;
 • за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії, – в разі, коли житлова субсидія призначається після початку опалювального (неопалювального) сезону.

Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається, виходячи з розміру доходу осіб за попередній календарний рік.

У разі призначення житлової субсидії з початку опалювального сезону доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за квітень або неопалювального – вересень.

У разі призначення житлової субсидії після початку опалювального (неопалювального) сезону враховується розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається житлова субсидія.

Врахування доходів (крім пенсії) при

зверненні громадян за призначенням субсидії

Місяць, із якого призначається субсидія (2021 рік) Період, за який враховуються

 

доходи

січень з 01.04.2020 по 30.09.2020

 

(ІІ – ІІІ кв. 2020)

 лютий, березень, квітень, травень, з 01.07.2020 по 31.12.2020

 

 (ІІІ – IV кв. 2020)

червень, липень з 01.10.2020 по 31.03.2021

 

(ІV кв. 2020 по І кв. 2021)

серпень, вересень, жовтень З 01.01.2021 по 30.06.2021

 

(І кв. 2021 – ІІ кв. 2021)

листопад, грудень 01.04.2021 по 30.09.2021

 

(І кв. 2021 – ІІ кв. 2021)

Врахування доходів при перерахунку

субсидії без звернення громадян на наступний період

Місяць перерахунку Період, за який враховуються доходи
травень з 01.07.2020 по 31.12.2020

 

 (ІІІ – IV кв. 2020)

жовтень З 01.01.2021 по 30.06.2021

 

(І кв. 2021 – ІІ кв. 2021)

Врахування пенсії при зверненні

громадян за призначенням субсидії

Місяць, із якого призначається субсидія (2021 рік) Період, за який враховується

 

пенсія

січень листопад 2020 року
лютий грудень 2020 року
березень січень 2021 року
квітень лютий 2021 року
травень березень 2021 року
червень квітень 2021 року
липень травень 2021 року
серпень червень 2021 року
вересень липень 2021 року
жовтень серпень 2021 року
листопад вересень 2021 року
грудень жовтень 2021 року

Період, за який повинно бути сплачено ЄСВ (пп. 3 п. 14 П 848)

(протягом кварталу, що передує кварталу перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії)

Місяць звернення в 2021 році Квартал сплати ЄСВ
січень, лютий, березень ІІІ (липень-вересень) 2020 року
квітень, травень, червень ІV (жовтень-грудень) 2020 року
липень, серпень, вересень І (січень-березень) 2021 року
жовтень, листопад, грудень ІІ (квітень-червень) 2021 року

Термін призначення житлової субсидії

Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується:

 • на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня;
 • на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.

Житлова субсидія на оплату комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії для централізованого, автономного та індивідуального опалення в опалювальний сезон розраховується з 16 жовтня по 15 квітня включно.

Для орендарів житлового приміщення (будинку) житлова субсидія призначається за наявності договору наймання (оренди) житла з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону, але не більш як до кінця місяця, в якому закінчується строк дії договору наймання (оренди) житла. На наступний строк житлова субсидія призначається за особистим зверненням орендаря.

Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян. При цьому житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг розраховується з місяця звернення за її призначенням до кінця поточного календарного року.

Для внутрішньо переміщених осіб житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається за наявності довідки внутрішньо переміщеної особи.

Протягом місяця отримувачі субсидії зобов’язані повідомляти органи соціального захисту населення про наступні зміни

Громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів поінформувати структурний підрозділ із питань соціального захисту населення про виникнення обставин, зокрема щодо:

 • зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарств;
 • зміни соціального статусу членів домогосподарства (укладення або розірвання шлюбу);
 • зміни в складі сім’ї члена домогосподарства;
 • зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;
 • зміни переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;
 • зміни управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання;
 • настання наступних умов:
 • будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив (разово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати, набуття права власності в інший законний спосіб перевищує 50 тис. гривень;
 • будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства має у власності транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менше 5 років (крім мопеда та причепа).

У разі зміни складу зареєстрованих (фактично проживаючих) у житловому приміщенні (будинку) осіб, складу сім’ї члена домогосподарства, переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання подаються нові заява та декларація.

Відміна діяльності місцевих комісій, які призначали субсидії у виняткових ситуаціях

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року №420 скасовано діяльність місцевих комісій. Відтепер рішення про призначення субсидій прийматимуться на загальних підставах за умов надання додаткових документів та/або актів обстежень (орендарям, внутрішньо переміщеним особам, на понаднормову площу, на фактично проживаючих осіб, на окремо розділені особові рахунки, при відсутності доходів або якщо доходи менші мінімальних, за наявності заборгованості з оплати комунальних послуг тощо).

Субсидії на понаднормову площу з травня 2021 року

Субсидії непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі, призначаються на понаднормову площа житла, якщо про це зазначено у заяві, а у декларації – про належність до такої категорії осіб, до якої відносяться:

 • неповнолітні;
 • громадяни, які отримують пенсію за віком, по втраті годувальника або інвалідності, пенсію за вислугою років;
 • громадяни, які отримують державні допомоги: особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;особі, яка не має права на пенсію, та особам з інвалідністю; тимчасову допомогу не працюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Площа житла, на яку призначається субсидія з урахуванням понаднормової може бути збільшена не більш як на 30 %  від соціальної норми житла на домогосподарство (але не більше фактичної) .

У разі зміни складу зареєстрованих, складу сім’ї члена домогосподарства, отримання одноразово доходу  у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму (станом на 01.01.2021 – 56 750 грн. ) , працевлаштування або виникнення інших джерел доходів –  отримувач субсидії зобов’язаний повідомити протягом 30 днів.

До прикладу: понаднормова площа для домогосподарств із 1-4 осіб:

Фото без опису

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь